Bygger Ny Nordisk Life Science Koncern

 

Förser foskning och diagnostk med Stat-of-the-art teknologier samt 
kommersialiserar ny klinisk diagnostik

 

Vår mission

 

AlphaHelix koncernen designar, utvecklar och distribuerar produkter för  både Nordisk och Internationell marknad.
Vårt nära sammarbete med ledande forskargrupper förstärker våra möjligheter att tidigt identifiera nya trender inom
diagnostik för samarbeten innefattande produktutveckling.

CE IVDR validering , kommersialisring och försäljning.
 

AlphaHelix Koncernen

 

AlphaHelix Molecular Diagnostics (Publ.) är moderbolag och håller idag patent för snabb PCR teknik av
både obearbetad och upparbetade prover samt snabb och säker detektion av 22q11.2- deletionssyndromet, det vanligaste
orsakeen till CHD (Conigenital Heart Defect) i foster.
Bolagets patenterade PCR-teknologi erbjuder snabbare qPCR/PCR analyser för prov volymer _20 μl.

Denna unika egenskap kombinerat med bolaget patenterade metod för obearbetade prover möjligör detektion av virus 
och bakterier utan tidskrävande upparbetning  inom 30 minuter.

 

AlphaHelix Molecular Diagnostics aktier handlas idag på Spotlight Stockmarket. Bolaget har idag 2 aktiva dotterbolag, CyberGene och  Techtum 

 

Qries

Cybergene är pionjärer in QF-PCR baserad fosterdiagnostik och manlig infertilitet. Bolaget utvecklar och tillverkar ChromoQuant® CE-IVD analyser vilka distribueras på den internationella marknaden. Cybergenes teknologi innefattar ett antal fördelar som signifikant lägre kostnad, snabbare provsvar och analys med högre konfidens. Ökad marknadsnärvaro genom expansion av distributionsnätverket kombinerat med ny fosterdiagnostik är bolagets strategi för expansion.

Qries

Techtum är sedan 1975 leverantör av klinisk diagnostik och forskningsprodukter i Norden. Bolaget har kontor i Stockholm, Umeå och Helsingborg. Techtum har en stark kompetens inom molekylär diagnostik av virus och bakterier, qPCR / PCR / NGS, DNA / RNA extraktion, utrustning för automatisk vätskehantering, biobankprodukter samt BugScreener™; ett system för screening av MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aures) och andra tarm patogener.

 

 

HEAD OFFICE

Västra Finnbodavägen 4B
SE-131 30 Nacka Stockholm
Sweden
+46 (0)862 67 600
sales@alphahelix.com
© 2017 AlphaHelix Technologies AB
Information om cookies