News

 

2016-12-20

 

AlphaHelix säljer BugScreener™ till Finland


Som tidigare meddelats har ett stort diagnostiklaboratorium i Finland genomfört en del tester av BugScreener™. Kunden blev mycket nöjd med resultaten och nu är affären slutgiltigt i hamn; installationen är klar och leveranserna har kommit igång. Projektet, som drivits av dotterbolaget Techtum Lab, har dragit ut på tiden eftersom affären hamnade mitt i utvecklingen av BugScreener™. Kunden har också varit en aktiv part i arbetet med det nya protokollet.

”Vi är glada att se att BugScreener™ är konkurrenskraftigt; också när vi går via en utländsk distributör. För slutkunden verkar BugScreener™ ändå vara det klart bästa alternativet. Det underlättar vårt försäljningsarbete i Europa framöver.” säger VD Mattias Molin i en kommentar.

Avtalet sträcker sig över tre år initialt och förväntas ge cirka 2,5 MSEK i årlig intäkt. Kunden kommer att köra minst 100.000 MRSA-tester årligen genom BugScreener™. AlphaHelix äger maskinutrustningen i systemet och kunden betalar per prov. Installationen omfattar bland annat två Rob™ och automation från Hamilton Robotics.

”Det här en riktigt rolig affär där vi tillsammans med kunden fått fram en förbättring som vi kan erbjuda både nya och gamla kunder. Vi gör det billigare och enklare för kunden; så vi kan ta ut en högre marginal.” tillägger en nöjd Håkan Evefors, VD för Techtum Lab.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget
 2016-12-05


AlphaHelix tecknar samarbetsavtal med Expression Analytics


AlphaHelix och Expression Analytics OY, Esbo, Finland, har tecknat samarbetsavtal gällande utveckling och kommersialisering av HPE-PCR (Heat Pulse Extension-PCR). Expression Analytics patenterade metod möjliggör analys av DNA molekyler som tidigare inte gått att analysera via PCR/QPCR. Metoden är kräver maximal prestanda vilket innebär att AlphaHelix SuperConvection®patent och αAmp instrument är ett optimalt alternativ.

Under projektets gång har en modifierad programvara utvecklats. De preliminära resultaten var så goda att AlphaHelix finansierar en utveckling fokuserad på applikationer för det snabbt expanderande området Next Generation Sequencing (NGS). Utvecklingen pågår i Hanoi, Vietnam av forskare kopplade till Expression Analytics och förväntas vara avslutad under Q1, 2017.

”Idag domineras marknaden av tre stora aktörer; som alla kan ha intresse av denna teknik. Eftersom tekniken är beroende av patent hos både AlphaHelix och Expression Analytics ville vi underlätta diskussionerna genom att skapa en gemensam samtalspart för eventuella köpare av tekniken. Ambitionen är att skapa ett gemensamt bolag med Expression Analytics.” berättar VD Mattias Molin.

”AlphaHelix patent är fortfarande oöverträffat avseende prestanda och temperaturkontroll. För denna applikation är reaktionens volym ett stort problem med andra tekniker. Med SuperConvection® blir analyserna både känsligare och billigare. Vi tänker presentera resultaten för de tre aktörerna med avsikten att sluta avtal med en av dem”, enligt Mikael Havsjö på AlphaHelix Technologies.

HPE-PCR används redan inom klinisk diagnostik för Typ 1 muskulär dystrofi och tester för andra genexpansionssjukdomar så som Fragile X syndrome och ALS är under utveckling.

”Ett test för att snabbt diagnosticera ALS skulle skapa förutsättningar för tidig behandling. Genom att utnyttja den potential som finns i AlphaHelix SuperConvection® teknologi så kan vi utveckla NGS-baserad diagnostik för sjukdomar som hittills inte varit möjlig” säger Jakob Stenman, VD för Expression Analytics.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 2016-11-28

 

AlphaHelix presenterar The Bugscreener™


Som tidigare meddelats har AlphaHelix arbetat med produktifiering och vidareutveckling av Techtums MRSA*-plattform. Resultatet är The BugScreener™ - en komplett lösning för detektion av odlade bakterier i rör; från prov till resultat.

The BugScreener™ skiljer sig från Techtums MRSA-plattform genom väsentligt ökad känslighet samtidigt som tidsåtgång och provkostnad minskats markant. The BugScreener™ har också bredare användningsområde, då den inte är låst till MRSA*. Nytt är också skalbarheten; där The BugScreener™ kan användas manuellt för korta serier och skalas upp med full automation för laboratorier med stora provvolymer. Detta gör att alla laboratorier som erbjuder, eller funderar på att erbjuda, exempelvis MRSA*-tester är potentiella kunder för The BugScreener™.

I samband med introduktionen av The BugScreener™ har AlphaHelix tecknat ett partneravtal med Hamilton Robotics; en världsledande robottillverkare. Hamilton erbjuder en robotlösning med AlphaHelix varumärke. Hamilton har full service och installationssupport över hela världen; vilket underlättar snabb marknadsexpansion.

”För våra kunder är provtid, provkostnad och resultatsäkerhet alltid viktigast. The BugScreener™ har redan visat sig mycket konkurrenskraftig som Techtums MRSA plattform i de senaste upphandlingarna. Bredare kundunderlag tillsammans med robotsamarbetet gör oss riktigt konkurrenskraftiga internationellt.” säger Mikael Havsjö i en kommentar.

Den brittiska professorn Angela Kearns, som är en av världens ledande inom MRSA-forskning, bekräftar Havsjös antagande. Hon beskriver The BugScreener™ med: ”You clearly have a rapid and cost effective assay for MRSA screening”.

”Nu får vi en tydlig produkt vi kan marknadsföra internationellt. Samtidigt kan vi använda Techtums MRSA-plattform som referens. Det ger oss över två miljoner provers historik och 50 % marknadsandel i Sverige att skryta med. Personligen tycker jag att BugScreener™ är vårt starkaste kort.” fyller Mattias Molin i.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 2016-08-25

 

 

 

Örebro universitet med Techtum som teknisk samarbetspartner i stort forskningsprojekt


Örebro Universitet har fått 11 MSEK från KK-stiftelsen för forskning inom inflammasomer. Syftet är att försöka förklara varför immunförsvaret reagerar olika hos olika människor.

Örebro Universitet har fyra företag som samarbetspartner i detta projekt; bland andra Techtum Lab och Sandvik. Techtums roll är dels som teknikkonsulter men också som leverantör av utrustning.

”Örebro sökte spetskompetens inom bl.a. genuttrycksanalys, extraktion, automation och biobanking. Vi anser själva att vi är duktiga på detta men är ändå smickrade av att lilla Techtum valdes; inte bara som leverantör av lösningar; utan också som tekniska konsulter. Vi ser att detta kommer att stärka våra samarbeten med den akademiska världen.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

”Jag tror att Örebro gör helt rätt i denna satsning; dels satsar man på tvärvetenskapligt samarbete; dels inkluderar man aktivt näringslivet i projekt som gagnar stora delar av samhället. Man kommer att nå snabbare resultat och nå ut bättre med sina resultat.” tillägger VD Mattias Molin.

Örebro Universitets egen pressrelease om detta går att finna här.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 2016-06-30

 

 

 

Techtum Biobanking vinner upphandling


För ett drygt år sedan startade AlphaHelix ett affärsområde inriktat på biobanker. Anledningen var att dotterbolaget Techtum fått en bra ställning på marknaden för biobanker; men att affärerna skiljer sig väsentligt från koncernens fokusområden. Affärerna är större, med längre införsäljningscykler och marginalen är lägre.

Den 8:e juni tillkännagav Biobank Norr att de valt Techtum som huvudsaklig leverantör. Idag stod det klart att inga överklaganden inkommit.

Budgetramen för upphandlingen är 13 MSEK och Techtum räknar med att 3,4-12,2 MSEK tillfaller bolaget; där det lägre beloppet avser den absoluta miniminivån. Det handlar dels om utrustning för cirka 1 MSEK initialt; dels om förbrukningsvaror. Techtums tilldelning är över 90% av den totala upphandlingen.

Avtalet skall löpa två år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år.

Marginalerna är generellt lägre än för koncernens övriga verksamhetsområden.

”Det är mycket glädjande att vi nu kan offentliggöra ett större avtal för affärsområdet Techtum Biobanking. Vi har hittills haft ökande ordervolym från Biobanker men kunderna har dröjt med sina upphandlingar. Vi visste att vi var konkurrenskraftiga, vilket detta visar och att vår långa satsning på biobankerna var rätt.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 2016-06-28

 

 

 

Techtum får prestigeorder i Danmark


Techtum Lab har tecknat ett avtal om leverans och installation av ett system för digital-PCR. Kunden är ett privat, mycket väl ansett forskningslaboratorium i Köpenhamn. Systemet är det andra av sin typ som installeras i Norden.

Ordervärdet är cirka 2 MSEK första året samt därefter förbrukning med cirka 700 kSEK per år.

För några månader sedan tecknade Techtum ett exklusivt distributionsavtal för Norden med amerikanska RainDance. Företaget är världsledande inom digital-PCR; ett område som vinner alltmer mark.

”Det är mycket roligt att RainDance väljer att arbeta med Techtum, det visar att vår satsning på att bli ett kunskapsföretag lönar sig.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

”Ordern är i sig mycket meriterande; men om kunden vill ha den absolut känsligaste detektionen av DNA/RNA så finns det egentligen inga alternativ till RainDances RainDrop-system idag.” fortsätter Håkan Evefors.

Leverans sker i augusti.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 2016-06-22

 

 

 

AlphaHelix MRSA-plattform till Finland


AlphaHelix har en egen plattform för screening av MRSA; den vanligaste formen av antibiotikaresistenta bakterier. Under det senaste året har företaget lagt stora resurser på att produktifiera denna plattform så att tekniken skall göras mer tillgänglig. I detta arbete är vätskehanteringsroboten Rob™ en viktig beståndsdel.

Dotterbolaget Techtum Lab kommer i kommande vecka att sätta upp ett system för screening av MRSA i Tammerfors i Finland. I ett första steg handlar det om att validera systemet hos kund för att i höst genomföra en full installation. Systemet är av samma typ som de som idag används av bland andra Karolinska Universitetssjukhusen i Solna och Huddinge; men med större andel av koncernens egna produkter.

Affärsmodellen är samma som använts i Sverige där Techtum äger utrustningen och står för all service. Kunden betalar per prov. Förutsatt att valideringen i Finland går som det skall ger affären intäkter på 2 MSEK per år till koncernen. Avtalstiden är 3-5 år.


”Vi har länge vetat att vår plattform för MRSA är konkurrenskraftig men vi har inte lyckats förenkla konceptet så att det gått att sälja enkelt. Nu har vi en helt egen produkt där vi kan lämna säkra offerter; med förvissning om att det fungerar.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

”MRSA är ett världshälsoproblem. Kostnaderna för isolering av smittade patienter frestar på alla sjukvårdsbudgetar i Europa. Provkostnaderna i sig är ett stort problem för många vårdgivare. Sedan utvecklingen av vår plattform blev klar har vi på kort tid lämnat flera offerter till bland annat Storbritannien och Finland. Vi har hela tiden velat utvecklas inom diagnostiken. Med Rob™ integrerad kan vi snart säga att vi har en helt egen diagnostisk plattform för MRSA och VRE.” tillägger Mikael Havsjö från AlphaHelix Technologies.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 2016-03-22

 

 

 

AlphaHelix presenterar Rob™ 2.0
 

AlphaHelix presenterar nu en ny, uppdaterad version av vätskeroboten Rob™. Det handlar dels om helt nya funktioner i programvaran; dels om förändringar i designen. Rob har bland annat fått en ny huv med ökad stabilitet och täthet.
Rob™ by AlphaHelix
”Rob™ utvecklades i första hand för klinisk QPCR set-up i 96-format. Den precision och hastighet som Rob™ visat under tester öppnade för nya användningsområden. Med ganska små men tidskrävande förändringar kan vi nu konkurrera med betydligt dyrare maskiner; framförallt för kunder med krav på högre provgenomströmning. På så sätt har vi signifikant breddat kund-underlaget.” säger Mikael Havsjö i en kommentar. Den nya versionen av Rob™ levereras under Q2; med ny design och flera nya funktioner.

”Det är främst för kliniska och forskningsbaserade NGS-lab (Next Generation Sequencing) som vi har utvecklat nya funktioner. NGS är det snabbast växande diagnostikområdet. Tack vare OneDip
teknologin är Rob ensam i klassen om att klara 384-formatet effektivt ” fortsätter en nöjd Mikael Havsjö.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 

 

 2015-11-09

 

 

 

 

AlphaHelix får nytt patent inom QPCR

 

 

AlphaHelix har fått patentansökan ”Device and method for conducting direct Quantitive Realtime PCR” beviljad. Patentet gör det möjligt att köra QPCR direkt på biologiska substanser som t ex blod utan föregående DNA extraktion. Patentet bygger på att AlphaHelix patenterade SuperConvectionTMteknologi används och kan inte kombineras med andra typer av QPCR instrument.

 

”Koncernens mål har hela tiden varit att utveckla ett helt nytt diagnostiskt koncept; byggt på AlphaHelix patenterade teknologi. Det nu beviljade patentet både skyddar nuvarande patent och möjliggör utvecklingen av vårt diagnostiska QPCR-baserade koncept.”, säger Mikael Havsjö i en kommentar.

 

 

Det diagnostiska konceptet bygger på att biologiska prover med provvolymer på upp till 3 ml kan köras direkt utan föregående extraktion av DNA. Det innebär att ingen odling, rening eller anrikning behövs för QPCR-baserad detektion av virus eller bakterier; vilket ger betydande tids- och kostnadsvinster. QPCR är en av de vanligaste molekylärbiologiska analysmetoderna. Den används inom såväl forskning som diagnostik.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 2015-10-22

 

Prestigeorder till Techtum Lab

 

Forskare vid Köpenhamns universitet har beställt en av SensiQ Technologies SPR plattformar (Pioneer FE) från AlphaHelix dotterbolag Techtum Lab. Plattformen arbetar med så kallad ytplasmonresonans; en teknik för inmärkningsfri analys av interaktioner mellan biomolekyler.

Utrustningen kommer att användas för ett projekt inom fragmentbaserad läkemedelsutveckling mot målproteiner i hjärnan och centrala nervsystemet. Projektet kan avsevärt bidra till upptäckt av nya terapeutiska principer för sjukdomar som ischemisk stroke.

”Detta är ett genombrott för Techtum och SensiQ inom SPR i de nordiska länderna; dels för att vi får en referenskund för tekniken; dels för att vi nu etablerar oss som en nordisk leverantör.” säger Techtums VD Håkan Evefors i en kommentar.

Ordervärdet överstiger 1,5 miljoner kronor initialt; men kommer också att innebära löpande försäljning av förbrukningsvaror och service.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

 2015-10-01

 

 

 

Utvecklingen av ForenSafe™ klar
Som tidigare publicerats tar AlphaHelix fram ett nytt enzym, ForenSafe™, för kriminaltekniska applikationer. Utvecklingen är ett samarbete mellan Uppsala Universitet, AlphaHelix och det amerikanska företaget KAPA Biosystems Ltd. AlphaHelix äger alla IP-rättigheter i projektet.


ForenSafe™ bygger på forskning som gjorts under Vinnova projektet ”Nya tekniker för DNA-analys vid bombning och terrorism” som startade hösten 2012. AlphaHelix har, tillsammans med en forskargrupp vid Uppsala Universitet, genomfört utvecklingen av ForenSafe™ på mycket kort tid.

Fördelarna med ForenSafe™ är dess förmåga att amplifiera DNA när proverna är kontaminerade med inhibitorer för PCR; ämnen som hämmar DNA-analys. Forskningsresultaten visar att ForenSafe™ fungerar vid inhibitornivåer som är fem gånger högre än något konkurerande enzym. Praktiskt innebär detta att kriminaltekniker kan utvinna DNA ur betydligt sämre prover; något som ofta är problem vid brottsplatsundersökningar. Testerna är utförda på de nio vanligaste inhibitorerna; de som används i flertalet vetenskapliga artiklar i ämnet. Resultaten är således direkt jämförbara med annan forskning på området.

Nu vidtar marknadsföring och produktionsplanering. Kunderna är kriminaltekniska laboratorier världen över. Eftersom de har en mycket tät kommunikation ser vi att lanseringen underlättas. Prover kommer att sändas till ledande experter under hösten.

AlphaHelix utvecklar också ett nytt koncept från provtagning till färdig PCR vilket bland annat bygger på ForenSafe™ och bolagets patenterade SuperConvection
teknologi.

Kontaktpersoner på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):
SO Mikael Havsjö
018 120701

mikael.havsjo@alphahelix.com

VD Mattias Molin
0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.

Se detta pressmeddelande på Aktietorget

 

AlphaHelix Technologies AB
Penarp 1150
SE 264 91 Klippan 
Sweden

Tel: +46 18 12 07 01
Email: sales@alphahelix.com
Read more about Rob™
- Meet Rob™

Read more about ForenSafe™
- ForenSafe™ – a polymerase with improved performance
for contaminated forensic samples
Read more about The BugScreener™
The BugScreener™ - the optimal solution for MRSA screening

Read more about αAmp 
- About  αAmp 
- Benchmark
- Testimonials